История


Първото училище с една класна стая.
До 1883 година обучението в  училището протича в четири класни стаи.
Училището съществува като начално до 1924 година, когато е разкрита първата прогимназиална паралелка.
      1945 година- построена e част от съществуващата днес училищна сграда, вече със седем класни стаи. По-късно тя е разширена с  още  четири  класни  стаи  и  голям физкултурен салон.
През 1963 година е построен вторият етаж на основно училище “Кирил и Методий”.
Училището през 1989година.
През 1999-120 години след основаването му.

Директори:
 1.Петър Пунчев
 2.Георги Чуберков
 3.Павлина Белперчинова
 4.Мара Попуева
 5. Петър Попов
 6.Стефан Милошев
 7.Петър Савов /15.09.1950-15.09.1962-12 години/
 8.Петко Иванов/15.09.1962-15.09.1965-3 години/
 9.Найда Рангелова/15.09.1965-15.09.1981-16 години/
10.Снежана Алексиева /1981-1982-1 година/
11.Екатерина Илиева /1982-1991 -9 години/
12.Петър Митев/1991-1992-1 година/
13.Йорданка Димитрова/1992-до сега/


За името: Кой са Кирил и Методий? >>>


показвания

Яндекс.Метрика