Условия за използване

   Настоящите правила за използване, уреждат взаимоотношенията между „ОУ Димово“ и всяко лице , посетило сайта и използващо услугите и информацията. Осъществявайки достъп до уеб сайта на „ОУ Димово“, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу, като в  противен случай нямате право да използвате тези страници.
 • При изказване на мнение в „ОУ Димово“ потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано и разпространявано.
 • „ОУ Димово“  си запазва  правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.
 • Предоставената от Вас лична информация няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица.
 • Услугата, който Ви предоставяме е безплатна.
 • Администраторите имат право да поставя на страниците на сайта реклами.
 • „ОУ Димово“ не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 • В случай, че авторски права са нарушени или правата на интелектуална собственост са били накърнени по един или друг начин, моля да ни известите във възможно най-кратки срокове за да изтеглим съответната публикация от сайта , ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.
 • В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта , администраторите не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която Потребителят е получил достъп.
 • Съдържанието на уеб страниците на „ОУ Димово“ е със защитени авторски права. Всички текстови и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост  на „ОУ Димово“ и на техните автори. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на собствениците.
 • Всеки Потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса,“ОУ Димово“ се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към  oudimovo.blogspot.com като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информация, собственост на ОУ Димово представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им.
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

показвания

Яндекс.Метрика